Z pohledu zaměstnavatele

Práce z domova – postavení zaměstnavatele

Práce z domova se stává stále častější formou výkonu práce. Přináší výhody nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Z jeho strany je potřeba vše dobře naplánovat, zorganizovat, připravit a zajistit financování. Do začátku se určitě hodí pomoc třeba i prosperující firmě, jejíž zaměstnanci si na sebe vydělají. Tu lze čerpat prostřednictvím:

  •       evropských dotací,
  •       státních dotací,
  •      dotací z Úřadu práce.

Jaká práva, povinnosti a výhody plynou pro samotného zaměstnavatele, aby mohl zaměstnávat jedince formou práce z domova? Ty základní uvádíme:

  •     výhoda – snížení nákladů pro zaměstnavatele,
  •     ošetření všech důležitých věcí formou smlouvy – výkon práce, druh vykonávané práce apod. ,
  •     ovládání právních předpisů souvisejících s prací z domova, zejména jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a bezpečného výkonu práce,
  •     v případě BOZP zaměstnavatel řeší dvě základní věci:

             – prevence před poškozením zdraví zaměstnance v souvislosti s BOZP,

             –  samotné řešení pracovního úrazu,

  •    je potřeba srozumitelně zaměstnance informovat o případných rizicích,
  •    zabezpečení ochrany osobních a citlivých údajů dle zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), přístup má pouze zaměstnavatel a zaměstnanec.