Z pohledu zaměstnance

Nejen zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci mají určitá práva, povinnosti i výhody. A to i v případě práce z domova. Z právního pohledu se jich týká nejen samotný zákoník práce, občanský zákoník a některé další, ale také smlouvy či dohody uzavřené mezi ním a jeho zaměstnavatelem.

Jaká je tedy práce z domova pohledem samotného zaměstnance? Pojďme se na to podívat…

 •   Zaměstnanec může pracovat na dálku, dle pokynů zaměstnavatele,
 •   místem výkonu práce nemusí být bydliště zaměstnance,
 •   zaměstnanec by měl splňovat: samořídící schopnost, vzájemná důvěra, dosah běžné kontroly zaměstnavatelem,
 •   využití moderních informačních a komunikačních technologií; pokud pro výkon práce využívá svoje, má nárok na náhradu nákladů zaměstnance v souvislosti s výkonem zaměstnání,
 •  zaměstnanec nemůže uplatnit nárok na příplatek za práci v sobotu, neděli či svátek,
 • má však ze zákona nárok na dávky nemocenského pojištění, s výjimkou ošetřovného,
 • zaměstnanec odpovídá za způsobilou škodu – na materiálu, pracovní úraz,
 • zaměstnanec pracující s osobními a citlivými údaji (ochrana plynoucí přímo ze zákona o ochraně osobních údajů) je povinen jejich ochranu zabezpečit (členové rodiny, návštěvy apod. nemají přístup k těmto údajům),
 • zaměstnanci si mohou se zaměstnavatelem sjednat práva, která nejsou uvedena v zákoníku práce (pracovní volno při důležitých osobních překážkách v práci) – platí zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ – čímž lze odstranit řadu současných legislativních problémů,
 • zaměstnanec jako takový není v § 317 zákoníku práce přesně specifikován, záleží na zaměstnavateli, jaké požadavky si bude klást na své zaměstnance,
 • práva a povinnosti zaměstnance upravit nejlépe v pracovní smlouvě.