Legislativní vymezení

Základem práce z domova je zákoník práce

Práce z domova je pojem, který není pevně ukotven v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších právních změn. Ustanovení § 317 tohoto právního předpisu upravuje konkrétní právní poměry, podmínky pracovní smlouvy a odchylky od klasického právního poměru pro výkon tzv. práce zvláštní povahy (nebo práce na dálku). Jinak platí obecná právní úprava.

 

Obsah § 317, zákoníku práce

  • „Na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje tento zákon s tím, že:
  • A) se na něj nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, postojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,
  • B) při jiných důležitých osobních překážkách v práci mu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§ 199, odst. 2) nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 192; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192, platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit,
  • C) mu nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.“

 

Novinky ohledně práce z domova od července roku 2017

 

Práce z domova jako taková prochází kontinuálně řadou právních změn. Ty první a zásadní začnou platit již od července roku 2017. Obecně se jedná o to, že zaměstnavatelé by měli přidat na penězích a zaměstnanec si svobodněji určí pracovní dobu. Pojďme se na to podívat zblízka.

  • Náklady na práci z domova nebude možné proplácet zaměstnancům prostřednictvím mzdy, poslouží k tomu samostatná prokazatelná paušální sazba. Zaměstnanec musí prokázat vzniklé náklady s výkonem pracovní činnosti, například náklady na energie, komunikaci, provoz a údržbu potřebných zařízeních a tak dále.
  • Zaměstnavatelé budou muset věnovat více pozornosti na dohodu mezi ním a zaměstnancem.
  • Nově bude zanesena i pracovní doba, kdy zaměstnanec dostane více volnosti. Dodržování limitu pracovní doby ze strany zaměstnavatele, poskytování prostoru pro odpočinek a udržování kontaktu se spolupracovníky, jsou také velmi podstatné změny.