TOP 10 zaměstnavatelů, kteří umožňují skloubit rodinu s prací

Česká republika patří ke státům s nejnižší zaměstnaností maminek s dětmi ve věku do 6 let. Pracuje totiž pouze 45 % z nich, což nás řadí na předposlední místo v rámci Evropské unie. Příčinou této nezáviděníhodné skutečnosti je malá flexibilita práce, kterou až osm z deseti matek považuje za klíčový faktor pro sladění kariéry a rodiny. Naštěstí se blýská na lepší časy a mnoho firem už vychází ženám s malými špunty vstříc. Které to jsou?

I. Vybraní držitelé certifikátu Auditu rodina & zaměstnání

Audit rodina & zaměstnání je už řadu let úspěšně uplatňován v Německu, Rakousku a Itálii, kde prorodinná personální politika představuje nezbytnou součást každé firemní kultury a obdržení tohoto certifikátu je velká prestiž. Jde totiž o známku pozitivního přístupu ke slaďování pracovního a rodinného života, ale také ukazatel společenské odpovědnosti ve vztahu k zaměstnancům. Propůjčení certifikátu tak zvyšuje důvěryhodnost v očích veřejnosti, státních orgánů i potenciálních obchodních partnerů.

 1. Bosch Diesel, s.r.o.

O společnosti: V Jihlavě sídlící celosvětově největší výrobní závod pro moderní a inovativní dieselové vstřikovací systémy Common Rail v rámci Bosch Group.

Potvrzení certifikátu: zde

Čím si ho zasloužila:

Firma využívá prorodinné personální nástroje, např:

 • možnost práce na zkrácený úvazek,
 • práce z domova,
 • flexibilní pracovní modely s možností krátkodobého opouštění pracoviště z rodinných důvodů,
 • přístup k firemnímu vzdělávání během mateřské a rodičovské dovolené,
 • finanční podpora volnočasových aktivit zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.
 1. Plzeňský Prazdroj, a.s.

O společnosti: Plzeňský Prazdroj, a. s., je český pivovar založen roku 1842, který produkuje první pivo plzeňského typu – Pilsner Urquell.

Potvrzení certifikátu: zde

Čím si ho zasloužila:

 • Zavedením možnosti pracovat z domova (u profesí, jejichž povaha to dovoluje),
 • rozšířením poskytování flexibilních úvazků (dohody, zkrácené pracovní poměry),
 • zintenzivněním komunikace s rodiči na mateřské,
 • rodičovské dovolené s ohledem na jejich návrat do zaměstnání.
 1. DPD CZ, s.r.o.

O společnosti: Přední evropský poskytovatel zásilkových služeb pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu zásilek.

Potvrzení certifikátu: zde

Čím si ho zasloužila:

 • Sérií vnitrofiremních workshopů, kterých se účastnili zástupci všech oddělení a regionálních poboček, mezi nimiž byly i matky na mateřské dovolené a pracovnice vracející se z rodičovské dovolené zpět do práce.
 • Vedení společnosti pak schválilo navržené aktivity a nové pracovní benefity, jež vzešly přímo z řad zaměstnanců.
 1. VÚHŽ, a.s.

O společnosti: Výrobně-obchodní firma v oblasti speciální hutní výroby a dodávek automatizačních technologií pro tento průmysl.

Potvrzení certifikátu: zde

Čím si ho zasloužila:

 • Možnost čerpání částečných úvazků pro ženy s malými dětmi,
 • elektronický vzdělávací systém, do něhož se mohou zapojit i ti zaměstnanci, kteří dlouhodobě do práce nemohou chodit,
 • postupné zavádění home-office po dobu deseti dnů v měsíci,
 • pravidelné sportovní aktivity pro pracovníky i jejich děti,
 • příspěvky na dětskou rekreaci či společný výlet,
 • dvoudenní placené volno pro tatínky po návratu jejich partnerky z porodnice,
 • pastelkovné“ v případě budoucích prvňáčků.

II. Vybraní držitelé certifikátu Společnost přátelská rodině

Certifikát Společnost přátelská rodině uděluje už od roku 2004 na základě vlastního auditu organizace Síť pro rodinu, z.s. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tedy na všechny generace a jejich potřeby.

 1. Unipetrol RPA, s.r.o.

O společnosti: UNIPETROL RPA, s.r.o. je dceřiná společnost společnosti Unipetrol, a. s. Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických produktů.

Potvrzení certifikátu: zde

Čím si ho zasloužila:

 • Rodiče malých dětí mohou využívat zkrácených pracovních úvazků nebo pracovat z domova.
 • Zavedla se i pružná pracovní doba a placené volno 1. září pro rodiče školáčků jdoucích poprvé do školy.
 1. A.S. Rechtsschutz AG

O společnosti: Pojišťovna právní ochrany, která se dle České národní banky podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou.

Potvrzení certifikátu: zde

Čím si ho zasloužila:

 • Zavedením flexibilních forem práce pro všechny skupiny zaměstnanců,
 • nadstandardně řešený dětský koutek a odpočinkové zóny,
 • vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedení firmy.
 1. Česká spořitelna, a.s.

O společnosti: Česká spořitelna je největší bankou v Česku podle počtu klientů, kterých je zhruba 4,7 milionu.

Potvrzení certifikátu: zde

Čím si ho zasloužila:

 • Komplexním a propracovaným přístupem organizace k otázkám diverzity a flexibilních forem práce.
 • Dlouhodobou podporou, kterou organizace věnuje rodinám svých zaměstnanců a zaměstnankyň.

III. Vybraní výherci soutěže Vstřícný zaměstnavatel

Vstřícný zaměstnavatel je ocenění Centra Kašpar pro společnosti, které podporují slaďování pracovního a osobního života, a to například úpravou pracovní doby podle potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň, zajištěním hlídání dětí zaměstnaných rodičů, umožněním práce z domova, nabídkou školení nebo jinými vstřícnými kroky.

 1. Sdružení Tulipan

O společnosti: Sdružení TULIPAN provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním.

Potvrzení výhry: zde

Čím si ji zasloužila:

 • Umožňováním zkrácených úvazků, povolením částečného home office,
 • zavedením institutu tzv. stlačeného týdne.
 • Dále pak poskytováním sdílených pracovních pozic a možností zpětně si napracovat zameškané hodiny, aby zaměstnanci i v případě onemocnění nemuseli hned na nemocenskou a neměli snížený příjem.
 1. Technická univerzita v Liberci

O společnosti: V roce 1953 založená vysoká škola, která má sedm fakult, jeden odborný ústav a vzdělává se na ní kolem 6 tisíc studentů.

Potvrzení výhry: zde

Čím si ji zasloužila:

 • Zřízením bezplatného dětského koutku, kde se o malé děti zaměstnanců starají studentky pedagogické fakulty, takže maminky mohou pracovat alespoň na zkrácený úvazek, aniž by musely složitě hledat hlídání.
 • Univerzita také provozuje vlastní školku pro ratolesti od dvou let. Zaměstnancům vychází vstříc i prostřednictvím pružné pracovní doba a občasného home office.
 1. Novus Česko

O společnosti: Dceřiná společnost EMCO GROUP, která se orientuje na výrobu, export a import kompletního kancelářského sortimentu.

Potvrzení výhry: zde

Čím si ji zasloužila:

 • Zřízením pružné pracovní doby a konta hodin, kdy se nesleduje dodržování přesné pracovní doby.
 • Porota ocenila ale i to, jak se podnik postavil k zaměstnancům, které před dvěma lety postihla povodeň a mnohé z nich připravila prakticky o všechno. Firma mezi postižené zaměstnance rozdělila bezmála 1,5 milionu korun, ačkoliv sama přitom měla některé výrobní části zaplavené až do výše 1,2 metru.

Nová doba, nový přístup?

Je smutné, že i v roce 2019 se ženy tak často setkávají s předsudky, jímž musí čelit při snaze o návrat po mateřské dovolené zpět do práce. Původní či případní noví chlebodárci se totiž mnohdy domnívají, že zaměstnat matku je riskantní krok, protože „jejich děti jsou neustále nemocné a tyto pracovnice už beztak nemají kariéru na prvním místě ve svém žebříčku priorit“. Naštěstí už čím dál tím více firem začíná využívat potenciálu, který se v ženách-matkách skrývá a umožňuje jim skloubit rodinu s prací. Věřme, že tento trend bude pokračovat a zbavíme se zpátečnického uvažování jednou provždy. Profitovaly by z toho obě zúčastněné strany.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *